Pontvs Evxinvs

PONTVS EVXINVS- най-бързо пресичане на Черно море

Нов рекорд за най-бързо пресичане на Черно море под ветрила беше поставен вчера (03.11.2019 г.) в 12:34:21 ч., когато ветроходна яхта Espresso Martini пресече финалната линия срещу Фара на Пристанище Варна. Българският екипаж на 45-футовата яхта, съставен от курсисти на Ветроходна академия Кор Кароли и техните инструктори, стартира от Сочи, Русия символично на Международния ден на Черно море- 31.10.2019 г. в 16:57:13ч. (българско време) и проплава разстоянието до Варна от 513 морски мили само на ветрила за 2 денонощия, 19 часа 37 минути и 8 секунди със средна скорост 7,59 възла. За първи път ветроходна яхта успява да проплава този маршрут за по-малко от три денонощия.

Девет ветроходни яхти излязоха да посрещнат Espresso Martini във Варненския залив, а десетки посрещачи поздравиха екипажа на кея на Морска гара във Варна.

Това е изключителен успех за възраждането на наградата PONTVS EVXINVS за най-бързо пресичане на Черно море от преди 30 години и дава голям тласък за развитието на българското ветроходство в Черно море. Плаването е част от честването на 140 години българо-руски дипломатически отношения, като благодарение на Генералното консулство на Руската Федерация във Варна, престоят на варненския екипаж в Сочи беше съпроводен с  официално мероприятие. Среща на екипажа, в състав: Павлин Надворни (шкипер), Атанас Стефанов, Елена Банкова, Йордан Николаев, Никола Николов и Георги Боев, в Сочинска община, беше проведена със Заместник кмета на Община Сочи, Директор на „Дирекция физкултура и спорт“, Началник управление „Международни отношения“, Заместник директор на отдел „Транспорт“, Генераления директор ООО „БГ Консалтинг“, Началник и експерти към пасажерските служби в Сочинско морски търговско пристанище и др. На срещата бяха обсъдени възможностите за преоткриване на този черноморски път за спортни и круизни ветроходни плавания, както от България, така и от Русия.  За резултатите от визитата, Ветроходна академия Кор Кароли ще насрочи пресконференция с екипажа на яхтата и Генералния консул на Русия във Варна-Владимир Климанов.

Да припомним, ветроходната яхта Espresso Martini (модел Farr 45) отплава на 26 октомври 2019 г.  в 13:57 от Морска гара-Варна. По време на първия преход от Варна до Сочи, поради дълго безветрие, 100 морски мили преди Сочи, екипажът включи двигател, с което съгласно регламента преустанови опит си за рекорд в източна посока. На 30 октомври 2019 г. следобед, яхтата застана на кея на Сочинското пристанище, а на следващия ден стартира за втори опит-този път в западна посока, който завърши с подобряване на рекорда. По време на плаването към Варна, ветровете са достигали до 40 възла, при умерен постоянен вятър (15-20 възла) през останалото време. Целта на плаването, от една страна, е възстановяване на наградата за най-бързо пресичане на Черно море-PONTVS EVXINVS от преди повече от 30 години, когато в далечните 1987,88 и 89 година това е било традиция за ветроходците и изпитание за техните ветроходни умения, сила на духа и смелост.

Преходната награда PONTVS EVXINVS е учредена през 80-те години на миналия век от яхт клуб София и веригата за младежки туризъм „Орбита“ (и двете организации днес не съществуват) за най-бързо пресичане на Черно море в широката му част от запад на изток или от изток на запад.

Регламент за участие и общи положения:

Наградата PONTVS EVXINVS ще се връчва ежегодно за най-бързо ветроходно пресичане на Черно Море по реално време и, респективно, постигната средна скорост от изток на запад или от запад на изток.

1. Маршрут: Варна – Сочи или Сочи – Варна

2. Старт/финал Варна – линията между буй 103 и буй 104

3. Старт/финал Сочи – между буй 2299 и буй 2297

4. Претенденти и време:
Право на участие има всяка ветроходна яхта без значение на модел, флаг, собственик, оборудване или брой на екипажа. Опит за установяване/подобряване на съществуващия рекорд може да бъде направен по всяко време на годината, като заявки за успешни плавания се приемат до 05.12. на текущата година.

5. Ползване на двигател по време на плаване се допуска само за осигуряване на електрическа (зареждане на акумулатори) или топлинна енергия (например бойлер за топла вода). Организаторите се ангажират да поставят пломба на механизма за включване на трансмисията на преден ход. При необходимост от включване на заден ход преди старта, ( например за спиране свободното въртене на гребния вал), претендентът трябва да предложи начин за пломбиране на трансмисията преди старта, съобразно техническите особености на яхтата.

6. Задължително е воденето на корабен дневник, независимо от наличието на сателитен тракер.
Записите в дневника следва да се извършват не по-рядко от веднъж на всеки 4 часа и трябва да включват:
a. Корабно време и UTC
b. Географски координати
c. Истински курс и скорост спрямо водата и спрямо дъното
d. Скорост и посока на истинския вятър
e. Състояние на морето в балове или посока и височина на вълната
f. Атмосферно налягане
g. Температура на въздуха
h. Конфигурация на ветрилата
i. Други коментари

7. Организаторът МОЖЕ да предостави сателитен тракер, който автоматично да излъчва позиция и други данни не по-рядко от веднъж на час.
Ако претендентът има собствен такъв на борда, той е длъжен да предостави на Организатора връзка (линк) за достъп, с цел проследяване на движението на яхтата по време на плаване, както и за рекламни и маркетингови цели. В този случай организаторът осигурява необходимите настройки, които се конфигурират с цел изпълняване на това условие.

8. В случай на необходимост от използване на двигател на ход с цел безопасност, при авария, спасителна операция, включително „човек зад борда“ и други, събитието задължително се отбелязва в бордовия дневник, заедно с точен час и позиции на начало и край на маневрата. Организаторът запазва правото си да анализира ситуацията и да наложи евентуална времева санкция или корекция, вместо автоматична дисквалификация.

9. При невъзможност представител на Организатора да извърши контрола на пломбата/запечатването на трансмисията след финала, преди тя/то да бъдат премахнати с цел маневриране на двигател за придвижване до кея, участникът следва да документира действието с фото и/или видео материал, както и със запис в бордовия дневник.

10. Правила: МППСМ 1972/2009, Регламент на Pontvs Evxinvs.