Конкурс за есе

МОРСКА КУЛТУРА-КАКВО Е ТОВА?

Ветроходна академия Кор Кароли обявява конкурс за есе на тема „МОРСКА КУЛТУРА-КАКВО Е ТОВА?“. Конкурсът е с подкрепата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Военноморски музей Варна.

В инициативата могат да се включат всички, които да представят своите възгледи по темата без ограничение, като награди ще бъдат предоставени в две възрастови групи:

1. От 16 до 29 годишна възраст;

2. От 30 до 130 годишна възраст;

Есето е препоръчително да бъде в обем максимум до 3 стандартни машинописни страници (5400 знака, включително интервалите), формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 pt. Към всяко есе трябва да са изписани личните данни: три имена, възраст, адрес, телефон, електронна поща. Крайният срок за получаване на творбите е само на e-mail: info@corcarolisailing.org до 10 октомври 2019 г. С подаване на есето, авторите се съгласяват есетата им да бъдат публикувани в интернет и социални мрежи, както и да се ползват и публикуват личните им данни към тях-имена и възраст.

Целта на конкурса е да се популяризира морската култура, да се съберат различни мнения и гледни точки, да се съпоставят възгледите на младите и хора, имащи и нямащи досег с морето.

Победителите ще бъдат наградени в Деня на Черно море – 31 октомври 2019 г. във Военноморски музей Варна и имената им ще бъдат публикувани на интернет страницата и Фейсбук страницата на Ветроходна академия Кор Кароли. Награди са образователни и предметни – ваучери за ветроходни курсове по основи на яхтинга или спортно ветроходство (по избор) за 2020 г., а специални награди са предоставени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за двете възрастови групи. Наградите не са поименни и могат да бъдат предоставени на трети лица.

Журито, което ще оценява анонимно участниците, е в следния състав: д-р Мариана Кръстева (Директор на Военноморски музей Варна, историк, изследовател); Мариела Ганчовска (ръководител отдел „Връзки с обществеността и протокол“ в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, поетеса); проф. Камен Фильов (международен съдия в World Sailing); Елица Виденова (ръководител „Връзки с обществеността“ към Икономически университет-Варна; журналист, поетеса); Матей Тодоров (журналист); Таня Чешмеджиева (БНТ 1, журналист); Станислав Викторов (www.nauticalbul.com; журналист); Павлин Надворни (ветроходец).